Zásady ochrany osobních údajů

PRIVACY POLICY

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní informace
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme
 3. Verze pro mobilní telefony
 4. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje
 5. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
 6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme
 7. Zabezpečení osobních údajů
 8. Jaké máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

 

 

 

 • Základní informace

Správci osobních údajů je společnost Sanytrák s.r.o., se sídlem v Horní Lhota 191, 763 23, IČ: 26305259, zapsáno 21.11.2002 u Krajského soudu v Brně pod značkou F 23670/2002 oddíl C, vložka 42888, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

 • Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme vaše údaje, které jsou povinné k vytvoření faktury nebo prodejky, jedná se především o vaše jméno, příjmení, název společnosti, adresa fakturační, adresa doručovací, telefon (pro kontakt v případě nejasností), email. Vaše emailová adresa slouží k zaslání potvrzené objednávky a zároveň jako potvrzení o uzavřené kupní smlouvě.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách. Naše provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je společnost Sanytrák s.r.o., IČ: 26305259.

Při návštěvě naší webové stránky www.sanytrak.cz o vás můžeme sbírat určité informace, jako je např. IP adresa, datum a čas přístupu, info o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo o mobilním zařízení. Informace o vašem přístupu jdou z důvodu vašeho soukromí anonymizované, a proto je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Automaticky zpracováváme cookies. Cookies je textový soubor, který vznikne při každém navštívení stránky. Je to informace o tom, jak jsou naše stránky využívány. Bez souborů cookies by bylo procházení webu komplikovanější.

 

 • Verze pro mobilní telefony

Připojujete-li se na naše internetové stránky z telefonu, tabletu nebo jiného obdobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Osobní údaje zpracováváme  stejným způsobem, jako je to v případě přístupu z počítače.

 

 • Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Nákup zboží – z důvodu správné fakturace, dodání zboží a případné komunikace
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci – z důvodů uplatnění našich práv a právních nároků nebo pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

 • Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

 • Plnění a uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu o dodání zboží, které si u nás zakupujete. Jakmile uzavřeme smlouvu (vytvoříme objednávku), vaše údaje zpracováváme k tomu, abychom vaše objednané zboží řádně doručili. Na základě tohoto právního důvodu zpracováváme především fakturační a doručovací údaje.

 • Souhlas

Pro účely zasílání marketingových sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě udělení vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas nedáte, ale jste naší zákazníkem, i tak vám můžeme obchodní sdělení poslat. Platí ovšem pravidlo, že takovouto komunikaci z naší strany můžete jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, ze kterého vám komunikace přišla, a požádáme o zrušení zasílání tohoto sdělení.

 

 • Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracování osobních údajů, ke kterým byl udělen souhlas, budou vaše údaje zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let nebo do doby než požádáte o zrušení tohoto souhlasu. Toto zrušení můžete snadno vyjádřit tím, že zašlete email s nesouhlasem na elektronickou adresu, ze které vám toto sdělení přišlo.

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí zboží musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělené souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

Kamerové záznamy uchováváme po dobu 6 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu předat. V takovém případě nejsou předmětné záznamy mazány, ale jsou uchovávány do pravomocného skončení věci.

 

 • Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pro zamezení neoprávněného přístupu a zneužití vašich dat jsme zavedli přiměřená opatření technického i organizačního rázu. Všechna vaše data jsou uložena pouze na našem serveru s omezeným přístupem. Použité bezpečnostní opatření také pravidelně aktualizujeme.

 

 • Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Máte následující práva:

 • svůj souhlas se zpracováním odvolat,
 • opravit či doplnit své osobní údaje,
 • požadovat  omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku či stížnost proti zpracování,
 • na přístup k vašim osobním údajům,
 • být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů,
 • na výmaz některých osobních údajů, které zpracováváme.

Své osobní údaje máte pod kontrolou přes přihlášení na našich stránkách www.sanytrak.cz v sekci přihlášení. Můžete zde měnit informace o vaší osobě.

Máte právo na vymazaní osobních údajů, které o vás uchováváme. Tento výmaz se ovšem nedotkne údajů na dokumentech, které musíme ze zákona uchovávat. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro výkon právních nároků, může být vaše žádost zamítnuta.

Máte právo na výmaz v těchto případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány,
 • odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a posouzení vaší nabídky vyšlo kladně pro vás,
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • povinnost výmazu stanoví zvláštní předpis.

Své právo na výmaz můžete uplatnit na emailu: ucetni@sanytrak.cz

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro případ, že nesouhlasíte se zpracováním, je možné vznést námitku proti zpracovávání těchto údajů. Tuto námitku můžete vznést na výše uvedeném emailu.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale my budeme rádi, pokud jakékoliv nedorozumění budete řešit nejdříve s námi. Vždy nás můžete kontaktovat na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonním čísle 577138238.

 

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.05.2018.

 

 

 

 

 


Chci od vás dostávat novinky